Clubvegas999 Roulette รูเล็ต

Clubvegas999 Roulette

Roulette เกมพนันออนไลน์คลาสสิคเรียกได้ว่ามีพนันออนไลน์ที่ไหนย่อมมีรูเล็ตที่นั่น การแทงรูเล็ตนั้นผู้เล่นสามารถแทงได้หลากหลายทำให้เป็นที่ชื่นชอบของนักพนัน

วิธีการเล่น Clubvegas999  Roulette

1.การทายผลแบบ การค่อม 4 หมายเลข

การแทงรูเล็ตแบบ 4 หมายเลข โดยท่านสามารถแทงค่อมได้ ทุกหมายเลขที่ อยู่ติดกัน ยกเว้นหมายเลข 0 เช่น แทง 4 5 7 8 , แทง 13 14 16 17 , แทง 32 33 35 36 ในกรณีที่ผลการทายรูเล็ตถูก การจ่ายจะได้เท่ากับ 9เท่า ของยอดการแทงรูเล็ต

2.การทายผลแบบ การค่อม 3 หมายเลข

แทงรูเล็ตแบบ 3 หมายเลข โดยท่านสามารถแทงค่อมได้ ทุกหมายเลขที่อยู่ ติดกัน ยกเว้นหมายเลข 0 เช่น แทง 1 2 3 , แทง 10 11 12 , แทง 28 29 30 ในกรณีที่ผลการทายรูเล็ตถูก การจ่ายจะได้เท่ากับ 12เท่า ของยอดการแทงรูเล็ต

3.การทายผลแบบ การค่อม 2 หมายเลข

แทงรูเล็ตแบบ 2 หมายเลข โดยท่านสามารถแทงค่อมได้ ทุกหมายเลขที่ อยู่ติดกัน ยกเว้นหมายเลข 0 เช่น แทง 12 , แทง 25 26 , แทง 17 18 ในกรณีที่ผลการทายรูเล็ตถูก การจ่ายจะได้เท่ากับ 18เท่า ของยอดการแทงรูเล็ต

4.การทายผลแบบ สูง – ต่ำ

ในการแทงรูเล็ตแบบสูงต่ำจะมีหมายเลขให้ท่านเลือกแทงอยู่ 36 หมายเลข คือหมายเลข 1 ถึงหมายเลข 36

การแทงต่ำคือหมายเลข 1 ถึงหมายเลข 18

การแทงสูงคือหมายเลข 19 ถึงหมายเลข 36

ในกรณีที่ผล การทายรูเล็ตออกมาเป็นหมายเลข 0 จะถือว่าเจ้ามือเป็นฝ่ายชนะ(ค่าต๋ง) ถ้าหากผลการทายรูเล็ตถูกการจ่ายจะได้ เท่ากับ 1 เท่าของยอดการแทงรูเล็ต

5.การทายผลแบบ เต็งแถว

แทงรูเล็ตแบบ เต็งแถว จะมีแถวให้ท่านเลือกแทงอยู่ 3 แถว คือแถว 1st 12 2nd 12 3rd 12 โดยในแต่ละแถวจะมีอยู่ 12 หมายเลข รวม 36 หมายเลข

แถว 1st 12 จะมีหมายเลข 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34

แถว 2nd 12 จะมีหมายเลข 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35

แถว 3rd 12 จะมีหมายเลข 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36

ในกรณีที่ผลการทายรูเล็ตออกมาเป็นหมายเลข0 จะถือ ว่าเจ้ามือเป็นฝ่ายชนะ(ค่าต๋ง) ถ้าหากผลการทายรูเล็ตถูกการจ่ายจะได้เท่ากับ 2 เท่าของยอดการแทงรูเล็ต

6.การทายผลแบบ การค่อม 6 หมายเลข

ในการแทงรูเล็ตแบบ 6 หมายเลข โดยท่านสามารถแทงค่อมได้ ทุกหมายเลขที่ อยู่ติดกัน ยกเว้นหมายเลข 0 เช่น แทง 4 5 6 7 8 9 , แทง 25 26 27 28 29 30 , แทง 22 23 24 25 26 27 ในกรณีที่ผลการทายรูเล็ตถูก การจ่ายจะได้เท่ากับ 6เท่า ของยอดการแทงรูเล็ต

7.การทายผลแบบ เต็งเลข

ในการแทงรูเล็ตแบบเต็งเลขนี้ จะมีหมายเลขให้ท่านเลือกแทงอยู่ 37 หมายเลขคือ

หมายเลข 0 ถึงหมายเลข 36 โดยท่านสามารถแทงได้ทุกหมายเลข ในกรณีที่ผลการทายรูเล็ตถูก การจ่ายจะได้เท่ากับ 36 เท่าของยอดการแทงรูเล็ต

8.การทายผลแบบการเต็ง คู่ – คี่ (Even-Odd )

แทงรูเล็ตแบบ คู่-คี่จะมีหมายเลขให้ท่านเลือก แทงอยู่ 36 หมายเลข คือหมายเลข 1 ถึงหมายเลข 36

แทงคู่ จะมีทั้งหมด 18 หมายเลขคือ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

แทงคี่ จะมีทั้งหมด 18 หมายเลขคือ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 ในกรณีที่ผลการทายรูเล็ตออกมาเป็นหมายเลข 0 จะถือว่าเจ้ามือเป็นฝ่ายชนะ(ค่าต๋ง) ถ้าหากผลการทายรูเล็ตถูกการจ่ายจะ ได้เท่ากับ 1 เท่าของยอดการแทงรูเล็ต

9.การทายผลแบบการเต็ง ดำ – แดง ( Black-Red )

แทงรูเล็ตแบบ ดำ-แดง จะมีหมายเลขให้ท่านเลือก แทงอยู่ 36 หมายเลข คือหมายเลข 1 ถึงหมายเลข 36

แทงดำ จะมีทั้งหมด 18 หมายเลขคือ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

แทงแดง จะมีทั้งหมด 18 หมายเลขคือ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

ในกรณีที่ผลการทายรูเล็ตออกมาเป็นหมายเลข 0 จะถือว่าเจ้ามือเป็นฝ่ายชนะ(ค่าต๋ง) ถ้าหากผลการทายรูเล็ตถูกการจ่ายจะ ได้เท่ากับ 1 เท่าของยอดการแทงรูเล็ต

10.การทายผลแบบ เต็งโซน

การแทงรูเล็ตแบบ เต็งโซน จะมีโซนให้ท่านเลือกแทงอยู่ 3 โซน คือโซน 1st 12 2nd 12 3rd 12 โดยในแต่ละโซนจะมีอยู่ 12 หมายเลข รวม 36 หมายเลข

โซน 1st 12 จะมีหมายเลข 1 ถึงหมายเลข 12

โซน 2nd 12 จะมีหมายเลข 13 ถึงหมายเลข 24

โซน 3rd 12 จะมีหมายเลข 25 ถึงหมายเลข 36

ในกรณีที่ผลการทายรูเล็ตออกมาเป็นหมายเลข 0 จะถือว่าเจ้ามือเป็นฝ่ายชนะ(ค่าต๋ง) ถ้าหากผลการทายรูเล็ตถูกการจ่าย จะได้เท่ากับ 1 เท่าของยอดการแทงรูเล็ต

Sbobet

Sbobet